Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
SMHI

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Σουηδία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Dalarna
έως 11.12.2019 10:45 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot lördag fram till lördag eftermiddag.
Var: Södra delen
Intensitet: Total mängd nysnö 10-15 cm.
Kommentar: Som mest intensivt under sena natten och lördag morgon.

english:
When: Night towards Saturday until Saturday afternoon.
Where: The southern part
Intensity: Total amount 10-15 cm of fresh snow
Comment: Most intense during late night and Saturday morning. 

Gävleborgs inland
έως 11.12.2019 10:45 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot lördag fram till lördag eftermiddag.
Var: Södra delen
Intensitet: Total mängd 10-15 cm nysnö
Kommentar: Som mest intensivt lördag morgon.

english:
When: Night towards Saturday until Saturday afternoon.
Where: The southern part
Intensity: Total amount 10-15 cm of fresh snow
Comment: Most intense Saturday morning. 

Gävleborgs kustland
έως 11.12.2019 10:45 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot lördag fram till lördag eftermiddag.
Var: Södra delen
Intensitet: Total mängd nysnö 10-15 cm.
Kommentar: Som mest intensivt lördag morgon.

english:
When: Night towards Saturday until Saturday afternoon.
Where: The southern part
Intensity: Total amount of fresh snow 10-15 cm.
Comment: Most intense Saturday morning. 

Norra Lapplandsfjällen
έως 11.12.2019 10:55 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
När: Från natt mot lördag. Avtagande lördag eftermiddag.
Var: På kalfjället i södra delen.
Intensitet: Sydvästlig vind 14-18 m/s i kombination med snöfall.
Kommentar: -

english:
When: From night to Saturday. Declining Saturday afternoon.
Where: On the bare mountain in the southern part.
Intensity: Southwesterly wind 14-18 m/s in combination with snowfall.
Comment: - 

Värmland
έως 11.12.2019 17:10 CET
Flood (Κίτρινο)
svenska:
Var: Nedre delen av Byälven
När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas göra det fram till slutet av vecka 50.
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Långvarigt regn
Kommentar: -

english:
Where: Lower part of river Byälven
When: The flow remains at warning level 1 and is expected to do so until the end of week 50.
Type of watercourse: Large
Cause: Long-lasting rain
Comment: - 

έως 11.12.2019 10:45 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
svenska:
När: Natt mot lördag fram till lördag eftermiddag.
Var: Norra delen
Intensitet: Total mängd nysnö 10-15 cm.
Kommentar: Som mest intensivt lördag morgon och förmiddag.

english:
When: Night towards Saturday until Saturday afternoon.
Where: The northern part
Intensity: Total amount of fresh snow 10-15 cm.
Comment: As most intense Saturday morning. 

Coasts:
Central Baltic
έως 11.12.2019 16:45 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Lördag eftermiddag vridande till väst eller nordväst.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s. Saturday afternoon weering west or northwest. 

Kategatt
έως 11.12.2019 16:45 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst, tidvis ca 15 m/s. Lördag morgon väst eller nordväst ca 15 m/s.

english:
Comment: Southwest, sometimes about 15 m / s. Saturday morning west or northwest about 15 m / s. 

έως 11.12.2019 08:00 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
svenska:
När: Från sen kväll fredag, i samband med tidvattentopparna
Var: Hela området
Nivå: Ca 80 cm i RH 2000
Kommentar: Lokalt något högre in mot Göteborgsområdet

english:
When: From late evening Friday, in conjunction with the tidal peaks
Where: The whole area
Level: About 80 cm in RH 2000
Comment: Locally slightly higher around the Gothenburg area 

Northern Baltic
έως 11.12.2019 16:45 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: I natt sydväst tidvis 14-17 m/s. Lördag eftermiddag vridande till nordväst.

english:
Comment: Tonight southwest 14-14 m / s. Saturday afternoon turning to the northwest. 

Skagerrak
έως 11.12.2019 14:40 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Från natt mot lördag väst eller nordväst 14-17 m/s.

english:
Comment: From night to Saturday west or northwest 14-17 m/s. 

έως 11.12.2019 08:00 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
svenska:
När: I samband med tidvattentopparna
Var: Främst i den södra delen
Nivå: Ca 80 cm i RH 2000
Kommentar: -

english:
When: In connection with the tidal peaks
Where: Mainly in the southern part
Level: About 80 cm in RH 2000
Comment: - 

Southern Baltic
έως 11.12.2019 16:45 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst, ca 15 m/s. Lördag eftermiddag vridande till väst.

english:
Comment: Southwest, about 15 m / s. Saturday afternoon turning west. 

The Sound
έως 11.12.2019 18:45 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
svenska:
När: Under lördagseftermiddagen
Var: Norr om Helsingborg
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Snabbt sjunkande under lördagskvällen

english:
When: During Saturday afternoon
Where: North of Helsingborg
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: Dropping quickly during Saturday evening 

Waters of Gotland
έως 11.12.2019 16:45 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Lördag eftermiddag vridande till väst eller nordväst.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s. Saturday afternoon weering west or northwest. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA