Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Akershus
έως 04.04.2020 13:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud: Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø. Faren fortsetter inntil det kommer nedbør av betydning.
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo and Akershus and Buskerud: Locally large grass and heather fire danger in areas without snow.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Aust-Agder
έως 02.04.2020 19:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Agder: Fra torsdag formiddag ventes vest og sørvest vind med lokalt vindkast omkring 20 m/s i indre strøk. Vinden minker torsdag kveld.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Agder: From Thursday fore noon west and southwest wind with gust 20 m/s i expected in inner regions. Thursday evening decreasing.
Loose items may be taken by the wind. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

έως 04.04.2020 13:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud: Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø. Faren fortsetter inntil det kommer nedbør av betydning.


Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo and Akershus and Buskerud: Locally large grass and heather fire danger in areas without snow.


Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Buskerud
έως 04.04.2020 13:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud: Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø. Faren fortsetter inntil det kommer nedbør av betydning.Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo and Akershus and Buskerud: Locally large grass and heather fire danger in areas without snow.Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Hedmark
έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Hordaland
έως 02.04.2020 17:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Hordaland og Sogn og Sunnfjord: Frå torsdag morgon vestleg vind med lokalt vindkast på 27-33 m/s utsette stader, om ettermiddagen dreiande nordvest og etter kvart minkande.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Sikre løse gjenstander. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Hordaland and Sogn and Sunnfjord: From Thursday morning westerly wind with local wind gust 27-33 m/s in exposed areas, Thursday afternoon veering northwest and gradually decreasing.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Secure loose objects. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Møre og Romsdal
έως 03.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Møre og Romsdal: Frå torsdag ettermiddag til laurdag er det venta snøbyer, lokalt kan det kome 20-40 cm snø i perioden.
Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Sårbare installasjoner og gjenstander bør beskyttes. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
Møre og Romsdal: From Thursday afternoon until Saturday snow showers are expected, locally 20-40 cm snow in the period.
Vulnerable infrastructure can be affected due to accumulation of snow. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Nordland
έως 02.04.2020 11:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Saltfjellet, Salten: Onsdag kveld og første del av torsdag ventes sørøstlig kuling i fjellet og lokal snøfokk.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

english:
Saltfjellet, Salten: Monday evening and first part of Tuesday expected southeasterly gale in the mountains and local blowing snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. 

Oppland
έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Oslo
έως 04.04.2020 13:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud: Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø. Faren fortsetter inntil det kommer nedbør av betydning.
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo and Akershus and Buskerud: Locally large grass and heather fire danger in areas without snow.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Rogaland
έως 02.04.2020 19:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Rogaland: Frå torsdag ettermiddag vestleg vind med lokalt vindkast på 27-33 m/s, seint om ettermiddagen dreiande nordvest og om kvelden litt minkande.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Sikre løse gjenstander. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Rogaland: From Thursday afternoon westerly wind with local wind gust 27-33 m/s in exposed areas, late Thursday afternoon veering northwest and in the evening slight decreasing.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Secure loose objects. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Sogn og Fjordane
έως 02.04.2020 17:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Hordaland og Sogn og Sunnfjord: Frå torsdag morgon vestleg vind med lokalt vindkast på 27-33 m/s utsette stader, om ettermiddagen dreiande nordvest og etter kvart minkande.

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Sikre løse gjenstander. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Hordaland and Sogn and Sunnfjord: From Thursday morning westerly wind with local wind gust 27-33 m/s in exposed areas, Thursday afternoon veering northwest and gradually decreasing.

Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Secure loose objects. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Sør-Trøndelag
έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Telemark
έως 04.04.2020 13:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud: Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø. Faren fortsetter inntil det kommer nedbør av betydning.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo and Akershus and Buskerud: Locally large grass and heather fire danger in areas without snow.

Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Vest-Agder
έως 02.04.2020 19:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Agder: Fra torsdag formiddag ventes vest og sørvest vind med lokalt vindkast omkring 20 m/s i indre strøk. Vinden minker torsdag kveld.

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Sikre løse gjenstander. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

english:
Agder: From Thursday fore noon west and southwest wind with gust 20 m/s i expected in inner regions. Thursday evening decreasing.

Loose items may be taken by the wind. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road.

Secure loose objects. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). 

έως 04.04.2020 13:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud: Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø. Faren fortsetter inntil det kommer nedbør av betydning.Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo and Akershus and Buskerud: Locally large grass and heather fire danger in areas without snow.Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

έως 02.04.2020 23:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fjellet i Sør-Norge: Fra onsdag ettermiddag vil kuling fra vest og snøbyger gi snøfokk i fjellet. Natt til torsdag blir det forbigående litt roligere vindforhold. Fra torsdag morgen vestlig liten storm, torsdag ettermiddag minkende vind nord for Filefjell, sent torsdag kveld minkende også i sør.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
Fjellet i Soer-Norge: From Wednesday afternoon blowing snow i expected in the mountainous areas due to strong wind from west and snow showers. Early Thursday morning temporarily decreasing winds. From Thursday morning west strong gale, Thursday afternoon decreasing wind north of Filefjell, late Thursday evening decreasing also in the south.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Vestfold
έως 04.04.2020 13:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud: Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø. Faren fortsetter inntil det kommer nedbør av betydning.
Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo and Akershus and Buskerud: Locally large grass and heather fire danger in areas without snow.
Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Østfold
έως 04.04.2020 13:00 CET
Πυρκαγιές δασών (Κίτρινο)
norsk:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud: Lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø. Faren fortsetter inntil det kommer nedbør av betydning.


Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

english:
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oestfold, Oslo and Akershus and Buskerud: Locally large grass and heather fire danger in areas without snow.


Vegetation is easily ignited and large areas may be affected.

Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. 

Coasts:
Aust-Agder kyst
έως 02.04.2020 13:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Oksøy: Torsdag morgen økning til sørvestlig stiv kuling 15 m/s.Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Oksoey: Thursday morning increasing southwest near gale force 7.Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Hordaland kyst
έως 02.04.2020 15:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Karmøy - Bulandet: Natt til torsdag auking til vest og sørvest opp i sterk kuling 20 m/s, frå torsdag ettermiddag vestleg periodevis liten storm 22, dreiande nordvest.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Karmoey - Bulandet: Early Thursday morning increasing west and southwest up to gale force 8, from Thursday afternoon westerly occasionally strong gale force 9, veering northwest.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Møre og Romsdal kyst
έως 02.04.2020 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Måløy - Ona: Sent onsdag kveld økning til sørvest stiv og til dels sterk kuling 20 m/s, torsdag morgen minkende.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Maaloey - Ona: Late Wednesday evening increasing southwest near gale force 7, at times gale force 8 m/s, Thursday morning decreasing.

If the engine stops you can float towards land. Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
έως 02.04.2020 03:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Rørvik - Sandnessjøen: Onsdag kveld økning til sørvestlig stiv kuling 15 m/s. Natt til torsdag dreiende sørlig og minkende.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Roervik - Sandnessjoeen: Wednesday evening increasing southwest near gale force 7. Early Thursday morning veering south and decreasing.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Nordland kyst
έως 02.04.2020 03:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Rørvik - Sandnessjøen: Onsdag kveld økning til sørvestlig stiv kuling 15 m/s. Natt til torsdag dreiende sørlig og minkende.


Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Roervik - Sandnessjoeen: Wednesday evening increasing southwest near gale force 7. Early Thursday morning veering south and decreasing.


Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Rogaland kyst
έως 02.04.2020 15:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Åna-Sira - Karmøy: Torsdag morgon auking til vest og sørvest opp i sterk kuling 20 m/s, frå torsdag ettermiddag vestleg periodevis liten storm 22, dreiande nordvest.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Aana-Sira - Karmoey: Thursday morning increasing west and southwest up to gale force 8, from Thursday afternoon westerly occasionally strong gale force 9, veering northwest.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Sogn og Fjordane kyst
έως 02.04.2020 15:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Bulandet - Måløy: Natt til torsdag auking til sørvest stiv og periodevis sterk kuling 20 m/s, torsdag føremiddag forbigåande minking, om ettermiddagen dreiing til nordvest sterk kuling 20.
Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Bulandet - Maaloey: Early Thursday morning increasing southwest near gale force 7, at times gale force 8, Thursday forenoon temporary decreasing, Thursday afternoon veering to northwest gale force 8.
Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Sør-Trøndelag kyst
έως 02.04.2020 03:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Rørvik - Sandnessjøen: Onsdag kveld økning til sørvestlig stiv kuling 15 m/s. Natt til torsdag dreiende sørlig og minkende.

Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Vurder å la båten ligge.

english:
Roervik - Sandnessjoeen: Wednesday evening increasing southwest near gale force 7. Early Thursday morning veering south and decreasing.

Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Telemark kyst
έως 02.04.2020 13:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Oksøy: Torsdag morgen økning til sørvestlig stiv kuling 15 m/s.


Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Oksoey: Thursday morning increasing southwest near gale force 7.


Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Vest-Agder kyst
έως 02.04.2020 13:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Oksøy: Torsdag morgen økning til sørvestlig stiv kuling 15 m/s.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Oksoey: Thursday morning increasing southwest near gale force 7.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Vestfold kyst
έως 02.04.2020 13:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Oksøy: Torsdag morgen økning til sørvestlig stiv kuling 15 m/s.

Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Oksoey: Thursday morning increasing southwest near gale force 7.

Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Østfold kyst
έως 02.04.2020 13:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Svenskegrensa - Oksøy: Torsdag morgen økning til sørvestlig stiv kuling 15 m/s.
Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge.

english:
Swedish border - Oksoey: Thursday morning increasing southwest near gale force 7.
Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA