סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
Brabant
עד 28.02.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Een winterse neerslagzone trekt verder over ons land. Over het centrum valt er vanavond aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw of sneeuw (0 tot 2 cm). In de Ardennen kan het ook in het begin van de nacht nog sneeuwen (2 tot 5 cm). Vannacht is het over het hele land opletten voor ijsplekken en gevaarlijke wegen.

français:
Une zone de precipitations hivernales acheve de traverser notre pays. Sur le centre du pays, quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront encore temporairement se produire ce soir (0 a 2 cm). En Ardenne, les chutes de neige se poursuivront encore durant le debut de la nuit (2 a 5 cm).Cette nuit, des plaques de glace pourront se former sur tout le pays et rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Hainaut / Henegouwen
עד 28.02.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Een winterse neerslagzone trekt verder over ons land. Over het centrum valt er vanavond aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw of sneeuw (0 tot 2 cm). In de Ardennen kan het ook in het begin van de nacht nog sneeuwen (2 tot 5 cm). Vannacht is het over het hele land opletten voor ijsplekken en gevaarlijke wegen.

français:
Une zone de precipitations hivernales acheve de traverser notre pays. Sur le centre du pays, quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront encore temporairement se produire ce soir (0 a 2 cm). En Ardenne, les chutes de neige se poursuivront encore durant le debut de la nuit (2 a 5 cm).Cette nuit, des plaques de glace pourront se former sur tout le pays et rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Liège / Luik
עד 28.02.2020 11:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Een winterse neerslagzone trekt verder over ons land. Over het centrum valt er vanavond aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw of sneeuw (0 tot 2 cm). In de Ardennen kan het ook in het begin van de nacht nog sneeuwen (2 tot 5 cm). Vannacht is het over het hele land opletten voor ijsplekken en gevaarlijke wegen.

français:
Une zone de precipitations hivernales acheve de traverser notre pays. Sur le centre du pays, quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront encore temporairement se produire ce soir (0 a 2 cm). En Ardenne, les chutes de neige se poursuivront encore durant le debut de la nuit (2 a 5 cm).Cette nuit, des plaques de glace pourront se former sur tout le pays et rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Limburg / Limbourg
עד 28.02.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Een winterse neerslagzone trekt verder over ons land. Over het centrum valt er vanavond aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw of sneeuw (0 tot 2 cm). In de Ardennen kan het ook in het begin van de nacht nog sneeuwen (2 tot 5 cm). Vannacht is het over het hele land opletten voor ijsplekken en gevaarlijke wegen.

français:
Une zone de precipitations hivernales acheve de traverser notre pays. Sur le centre du pays, quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront encore temporairement se produire ce soir (0 a 2 cm). En Ardenne, les chutes de neige se poursuivront encore durant le debut de la nuit (2 a 5 cm).Cette nuit, des plaques de glace pourront se former sur tout le pays et rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 28.02.2020 11:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Een winterse neerslagzone trekt verder over ons land. Over het centrum valt er vanavond aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw of sneeuw (0 tot 2 cm). In de Ardennen kan het ook in het begin van de nacht nog sneeuwen (2 tot 5 cm). Vannacht is het over het hele land opletten voor ijsplekken en gevaarlijke wegen.

français:
Une zone de precipitations hivernales acheve de traverser notre pays. Sur le centre du pays, quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront encore temporairement se produire ce soir (0 a 2 cm). En Ardenne, les chutes de neige se poursuivront encore durant le debut de la nuit (2 a 5 cm).Cette nuit, des plaques de glace pourront se former sur tout le pays et rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Namur / Namen
עד 28.02.2020 10:59 CET
שלג/קרח (צהוב)
nederlands:
Een winterse neerslagzone trekt verder over ons land. Over het centrum valt er vanavond aanvankelijk nog wat smeltende sneeuw of sneeuw (0 tot 2 cm). In de Ardennen kan het ook in het begin van de nacht nog sneeuwen (2 tot 5 cm). Vannacht is het over het hele land opletten voor ijsplekken en gevaarlijke wegen.

français:
Une zone de precipitations hivernales acheve de traverser notre pays. Sur le centre du pays, quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront encore temporairement se produire ce soir (0 a 2 cm). En Ardenne, les chutes de neige se poursuivront encore durant le debut de la nuit (2 a 5 cm).Cette nuit, des plaques de glace pourront se former sur tout le pays et rendre les routes glissantes et dangereuses. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
West Vlaanderen/Fl.Occidentale
תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA