סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

אזהרות מזג האוויר: בלגיה

מידע נוסף:
Royal Meteorological Institute of Belgium

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Antwerpen / Anvers
עד 23.02.2020 17:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

Brabant
עד 23.02.2020 17:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

Hainaut / Henegouwen
עד 23.02.2020 16:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

Liège / Luik
עד 23.02.2020 18:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

Limburg / Limbourg
עד 23.02.2020 17:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

Luxembourg / Luxemburg
עד 23.02.2020 17:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

Namur / Namen
עד 23.02.2020 17:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

Oost Vlaanderen/Fl.Orientale
עד 23.02.2020 17:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

West Vlaanderen/Fl.Occidentale
עד 23.02.2020 16:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

חופים:
Belgische Küste
עד 23.02.2020 16:59 CET
רוח (צהוב)
nederlands:
Zondag gaat het stevig waaien en zijn er in het binnenland rukwinden mogelijk tot 85 a 90 km/u, heel lokaal iets meer. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 km/u. In de latere namiddag en avond neemt de wind snel in kracht af.

français:
Ce dimanche, le vent deviendra fort dans l'interieur du pays avec des rafales jusqu'a 85 ou 90 km/h, voire un peu plus tres localement. En bord de mer, le vent sera tempetueux avec des rafales jusqu'a 100 km/h. En fin d'apres-midi et en soiree, le vent diminuera assez vite. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA