סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

מידע נוסף:
Hungarian Meteorological Service

אזהרות מזג האוויר: הונגריה

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Central Hungary
עד 25.07.2021 23:59 CET
סופות רעמים (כתום)
magyar:
Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is!

Közeli zivatartevékenység esetén kerüljük az időjárásnak, villámlásnak jobban kitett kimagasló helyeket, keressünk fedett helyet. Helyenként számítani lehet nagy erejű, hirtelen szélrohamokra, melyek fákat törnek ki és épületkárokat okoznak. A közutakon alkalmazkodjunk az egyes szakaszokon hirtelen megváltozó látási és útviszonyokra, célszerű biztonságosabb helyen megvárni a vihar elvonultát. Közlekedési fennakadásokra is számítani lehet.

english:
Danger! Severe thunderstorms can be expected accompanied by significant windstorm, large hail. (moderate risk)

Hail and windgust can cause damage, affected a larger area. Power network and road maintenance can be disrupted. 

עד 25.07.2021 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
magyar:
A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű.

english:
Daily mean temperature can be expected above 25 °C. 

Central Transdanubia
עד 25.07.2021 23:59 CET
סופות רעמים (כתום)
magyar:
Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is!

Közeli zivatartevékenység esetén kerüljük az időjárásnak, villámlásnak jobban kitett kimagasló helyeket, keressünk fedett helyet. Helyenként számítani lehet nagy erejű, hirtelen szélrohamokra, melyek fákat törnek ki és épületkárokat okoznak. A közutakon alkalmazkodjunk az egyes szakaszokon hirtelen megváltozó látási és útviszonyokra, célszerű biztonságosabb helyen megvárni a vihar elvonultát. Közlekedési fennakadásokra is számítani lehet.

english:
Danger! Severe thunderstorms can be expected accompanied by significant windstorm, large hail. (moderate risk)

Hail and windgust can cause damage, affected a larger area. Power network and road maintenance can be disrupted. 

עד 25.07.2021 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
magyar:
A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű.

english:
Daily mean temperature can be expected above 25 °C. 

Northern Great Plain
עד 25.07.2021 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
magyar:
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Közeli zivatartevékenység esetén kerüljük az időjárásnak, villámlásnak jobban kitett kimagasló helyeket, keressünk fedett helyet. Kisebb területen számítani lehet nagy erejű, hirtelen szélrohamokra, melyek ágakat törnek le, akár fákat is kitörnek. A zivatarfelhők centrumában előforduló nagy méretű jég szintén károkat okozhat és balesetveszélyt is hordoz. A közutakon alkalmazkodjunk az egyes szakaszokon hirtelen megváltozó látási és útviszonyokra. Az elektromos hálózatban károk keletkezhetnek, így a szolgáltatásban zavarok lehetnek.

english:
Attention! Thunderstorm (lightning) is expected, possibly accompanied by stormy gusts and hail.

Be especially careful in highly exposed places (mountains, forests, open areas). 

עד 25.07.2021 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
magyar:
A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű.

english:
Daily mean temperature can be expected above 25 °C. 

Northern Hungary
עד 25.07.2021 23:59 CET
גשם (צהוב)
magyar:
Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

A terepviszonyok, hidrológiai feltételek függvényében a hirtelen lehulló csapadék követeztében esetlegesen kisebb-nagyobb árvizek előfordulhatnak. Városi környezetben főként a csatornázottság függvényében szintén előfordulhat gyors lefolyású árvíz. A csapadék következtében bizonyos útszakaszokon akár magasabban is állhat víz, illetve sár maradhat vissza az út felületén. Alkalmazkodjunk a megváltozott útviszonyokhoz. Helyenként akár közlekedési korlátozások is lehetnek, hosszabb menetidőre számítsunk.

english:
Torrential rain could develop with more than 25-30 mm precipitation amount in a short time.

Localised flooding of low lying fields, recreational land and car parks. Flooding of a small number of homes and businesses. Wet road surfaces and possibility of ponding water, especially in known trouble spots. Water on roads - drive according to the conditions encountered. Local disruption to travel - longer journey times. 

עד 25.07.2021 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
magyar:
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Közeli zivatartevékenység esetén kerüljük az időjárásnak, villámlásnak jobban kitett kimagasló helyeket, keressünk fedett helyet. Kisebb területen számítani lehet nagy erejű, hirtelen szélrohamokra, melyek ágakat törnek le, akár fákat is kitörnek. A zivatarfelhők centrumában előforduló nagy méretű jég szintén károkat okozhat és balesetveszélyt is hordoz. A közutakon alkalmazkodjunk az egyes szakaszokon hirtelen megváltozó látási és útviszonyokra. Az elektromos hálózatban károk keletkezhetnek, így a szolgáltatásban zavarok lehetnek.

english:
Attention! Thunderstorm (lightning) is expected, possibly accompanied by stormy gusts and hail.

Be especially careful in highly exposed places (mountains, forests, open areas). 

Southern Great Plain
עד 25.07.2021 23:59 CET
סופות רעמים (צהוב)
magyar:
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Közeli zivatartevékenység esetén kerüljük az időjárásnak, villámlásnak jobban kitett kimagasló helyeket, keressünk fedett helyet. Kisebb területen számítani lehet nagy erejű, hirtelen szélrohamokra, melyek ágakat törnek le, akár fákat is kitörnek. A zivatarfelhők centrumában előforduló nagy méretű jég szintén károkat okozhat és balesetveszélyt is hordoz. A közutakon alkalmazkodjunk az egyes szakaszokon hirtelen megváltozó látási és útviszonyokra. Az elektromos hálózatban károk keletkezhetnek, így a szolgáltatásban zavarok lehetnek.

english:
Attention! Thunderstorm (lightning) is expected, possibly accompanied by stormy gusts and hail.

Be especially careful in highly exposed places (mountains, forests, open areas). 

עד 25.07.2021 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
magyar:
A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű.

english:
Daily mean temperature can be expected above 25 °C. 

Southern Transdanubia
עד 25.07.2021 23:59 CET
סופות רעמים (כתום)
magyar:
Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is!

Közeli zivatartevékenység esetén kerüljük az időjárásnak, villámlásnak jobban kitett kimagasló helyeket, keressünk fedett helyet. Helyenként számítani lehet nagy erejű, hirtelen szélrohamokra, melyek fákat törnek ki és épületkárokat okoznak. A közutakon alkalmazkodjunk az egyes szakaszokon hirtelen megváltozó látási és útviszonyokra, célszerű biztonságosabb helyen megvárni a vihar elvonultát. Közlekedési fennakadásokra is számítani lehet.

english:
Danger! Severe thunderstorms can be expected accompanied by significant windstorm, large hail. (moderate risk)

Hail and windgust can cause damage, affected a larger area. Power network and road maintenance can be disrupted. 

עד 25.07.2021 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
magyar:
A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű.

english:
Daily mean temperature can be expected above 25 °C. 

Western Transdanubia
עד 25.07.2021 23:59 CET
סופות רעמים (כתום)
magyar:
Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is!

Közeli zivatartevékenység esetén kerüljük az időjárásnak, villámlásnak jobban kitett kimagasló helyeket, keressünk fedett helyet. Helyenként számítani lehet nagy erejű, hirtelen szélrohamokra, melyek fákat törnek ki és épületkárokat okoznak. A közutakon alkalmazkodjunk az egyes szakaszokon hirtelen megváltozó látási és útviszonyokra, célszerű biztonságosabb helyen megvárni a vihar elvonultát. Közlekedési fennakadásokra is számítani lehet.

english:
Danger! Severe thunderstorms can be expected accompanied by significant windstorm, large hail. (moderate risk)

Hail and windgust can cause damage, affected a larger area. Power network and road maintenance can be disrupted. 

עד 25.07.2021 23:59 CET
טמפרטורות גבוהות במיוחד (צהוב)
magyar:
A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű.

english:
Daily mean temperature can be expected above 25 °C. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA