סוגי אזהרות:  
תצוגה:  

מידע נוסף:
SMHI

אזהרות מזג האוויר: שוודיה

דוח אזהרות - לקבלת מידע מפורט עבור האזהרות מתוך רשימת האזהרות שמופקת עבור כל אזור, יש ללחוץ על האזור המבוקש

Blekinge
עד 03.04.2020 10:10 CET
שטפונות (צהוב)
svenska:
Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen.
När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till mitten av v. 14
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Mörrumsån downstream of Lake Åsnen.
When: The flows are expected to remain above Class 1 level in parts of Mörrumsån until the middle of week 14.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Kalmar
עד 03.04.2020 10:10 CET
שטפונות (צהוב)
svenska:
Var: Gårdvedaån

När: Flödena är sjunkande och väntas gå under klass 1-nivå inom några dagar.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd och mycket höga vattenstånd i sjöar.

Kommentar: -

english:
Where: River Gårdvedaån

When: The flows are falling and are expected to fall below the class 1 level within a few days.

Type of watercourse: Medium-sized vattercourse.

Cause: Prolonged rainfall and very high water levels in lakes.

Comment: - 

Östra Jönköping
עד 03.04.2020 10:10 CET
שטפונות (צהוב)
svenska:
Var: Gårdvedaån
När: Flödena är sjunkande och väntas gå under klass 1-nivå inom några dagar.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd och mycket höga vattenstånd i sjöar.
Kommentar: -

english:
Where: River Gårdvedaån
When: The flows are falling and are expected to fall below the class 1 level within a few days.
Type of watercourse: Medium-sized vattercourse.
Cause: Prolonged rainfall and very high water levels in lakes.
Comment: - 

Östra Kronoberg
עד 03.04.2020 10:10 CET
שטפונות (צהוב)
svenska:
Var: Mörrumsån nedströms sjön Åsnen.

När: Flödena väntas ligga kvar över klass 1-nivå i delar av Mörrumsån fram till mitten av v. 14

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Mörrumsån downstream of Lake Åsnen.

When: The flows are expected to remain above Class 1 level in parts of Mörrumsån until the middle of week 14.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Skåne
עד 03.04.2020 10:10 CET
שטפונות (צהוב)
svenska:
Var: Helge å mellan sjön Möckeln och Skeingesjön.

När: Flödena är långsamt sjunkande och förväntas i vissa delar vara på klass 1-nivå hela vecka 14

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: Helge river between Lake Möckeln and Skeingesjön.

When: The flows are slowly declining and in some parts are expected to be at Class 1 level throughout week 14

Type of watercourse: Medium-sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Västra Jönköping
עד 03.04.2020 10:10 CET
שטפונות (צהוב)
svenska:
Var: Skålån med biflöden.
När: Flödena är sjunkande men ligger på klass 1-nivå i vissa delar av vattendraget. I några enstaka delar väntas flödena vara på klass 1-nivå minst till början av vecka 14.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd och fulla sjöar och magasin.
Kommentar: I biflödet Axarydsån vid Rörvik och Lammhult förekommer flöden på klass 2-nivå.

english:
Where: Skålån with tributaries.
When: The flows are declining but are at class 1 level in some parts of the watercourse. In some individual parts, the flows are expected to be at Class 1 level at least until the beginning of week 14.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse.
Cause: Prolonged rainfall and full lakes and magazines.
Comment: In the tributary Axarydsån at Rörvik and Lammhult there are flows at class 2 level. 

Västra Kronoberg
עד 03.04.2020 10:10 CET
שטפונות (צהוב)
svenska:
Var: Lagan från Ingelstad ned till sammanflödet med Bolmån
När: Flödena är sjunkande men delar av vattendraget väntas stanna över klass 1-nivå under vecka 14
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: The law from Ingelstad down to the confluence with Bolmån
When: The flows are declining, but parts of the watercourse are expected to stay above class 1 level during week 14
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

חופים:
Central Baltic
עד 03.04.2020 09:25 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Nord 14-17 m/s. Söndag eftermiddag avtagande. från måndag eftermiddag åter nord 14-17 m/s.

english:
Comment: North 14-17 m/s. Sunday afternoon decreasing. From Monday afternoon north 14-17 m/s. 

Northern Baltic
עד 03.04.2020 09:25 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Från måndag morgon nord 15-19 m/s. Avtagande måndag kväll.

english:
Comment: From Monday morning north 15-19 m/s. Decreasing Monday night. 

Sea of Aaland
עד 03.04.2020 09:25 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Från sent natt mot måndag nord 14-17 m/s. Avtagande måndag förmiddag.

english:
Comment: From late night towards Monday north 14-17 m/s. Decreasing Monday morning. 

South Sea of Bothnia
עד 03.04.2020 09:25 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Natt mot måndag, på den västra delen, nord 14-17 m/s.

english:
Comment: Night towards Monday, in the western part north 14-17 m/s. 

Southern Baltic
עד 03.04.2020 02:35 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Nordost 15-19 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Northeast 15-19 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

The Sound
עד 03.04.2020 09:25 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Nordost 15 m/s. Söndag förmiddag avtagande.

english:
Comment: Northeast 15 m/s. Sunday morning decreasing. 

עד 03.04.2020 08:35 CET
ארועי מזג אוויר בחוף (צהוב)
svenska:
När: Söndag förmiddag.
Var: Söder om bron.
Nivå: Cirka 90 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå motsvarar cirka 75 cm över årets medelvattenstånd.

english:
When: Sunday morning.
Where: South of the bridge.
Level: About 90 cm in RH 2000.
Comment: The stated level corresponds to approximately 75 cm above the average water level for the year. 

Waters of Gotland
עד 03.04.2020 09:25 CET
רוח (צהוב)
svenska:
Kommentar: Nord 14-17 m/s. Söndag eftermiddag avtagande. från måndag eftermiddag åter nord 14-17 m/s.

english:
Comment: North 14-17 m/s. Sunday afternoon decreasing. From Monday afternoon north 14-17 m/s. 

תרגום:
שנה שפה:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA