fenomeno meteorologico:  
visualizza::  

* In Sweden, the symbol for rain stands for heavy rain and/or floods/ high water level in lakes

ulteriorii informazioni:
SMHI

Avvisi meteorologici: Svezia

Bollettini di avviso meteorologico - Le informazioni dettagliate si possono consultare nei bollettini di avviso meteorologico per ciascuna regione. Scegliere la regione d'interesse.

Blekinge
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Nättrabyån
När: Flödena ligger vid eller nära klass 1-nivå och väntas ligga kvar över varningsnivån under vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nättrabyån
When: The flows are at or near class 1 level and are expected to remain above the warning level during week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Säveån
När: Flöde på klass 2-nivå som ligger kvar under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Säveån
When: Flows are at class 2 level and will remain so during week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Dalarna
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Området söder och öster om Siljan
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The area south and east of Siljan
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Gävleborgs inland
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: It is uncertain how far north in the area is expected to be very hard wind gusts. 

Gävleborgs kustland
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: It is uncertain how far north in the area is expected to be very hard wind gusts. 

Gotland
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Halland
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Lagan samt biflödena Skålån och Bolmån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med mitten av vecka 9
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en Klass 1- varning.

english:
Where: River Lagan and the tributaries Skålån and Bolmån
When: The flows are at Class 2 level and are expected to rise through the middle of Week 9
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: For the other parts of River Lagan, a Class 1 warning applies. 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Inre Dalsland
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: - 

Kalmar
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Översta delen av Emån med biflöden

När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: The upper part of the River Emån with tributaries

When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

Norra Lapplandsfjällen
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under söndagen
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s, blåsigast från eftermiddagen. På de högsta topparna lokalt 25 m/s.
Kommentar: Utöver vinden snöfall eller snöbyar

english:
When: On Sunday
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s, most windy from the afternoon. At the highest mountains locally 25 m/s.
Comment: In addition to the wind snowfall or snow showers 

Norra Västergötland
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly ind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå.

english:
Where: Upper part of River Tidan
When: Class 1 flows continue during week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Öland
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Örebro
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till sena eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Until late afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: 

Östergötland
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Österlen
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån
När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: River Skräbeån/Holjeån and tributaries Vilshultsån, Grytån
When: The flows are at Class 1 level and are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

Östra Jönköping
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Lagan övre delen

När: Flödena har kulminerat men fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.

Kommentar: Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.

english:
Where: River Lagan upper part

When: The flows have culminated but continue but will stay at class 1 level to the end of week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.

Comment: Class 2 warning is issued for the lower part. 

Östra Kronoberg
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Lagan samt biflödena Skålån och BolmånNär: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas stiga till och med mitten av vecka 9Typ av vattendrag: Stort vattendragOrsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i markenKommentar: För de övriga delarna av Lagan gäller en Klass 1- varning.

english:
Where: River Lagan and the tributaries Skålån and BolmånWhen: The flows are at Class 2 level and are expected to rise through the middle of Week 9Type of watercourse: Large watercourseCause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated groundComment: For the other parts of River Lagan, a Class 1 warning applies. 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

Roslagskusten
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Säveån

När: Flöde på klass 2-nivå som ligger kvar under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Säveån

When: Flows are at class 2 level and will remain so during week 9.

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly ind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Skåne
fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Arancione)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Helge å


When: The flows have risen to Class 2 level and will continue to rise until week 9


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Södra Lapplandsfjällen
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s
Kommentar: Utöver vinden snöbyar

english:
When: From Sunday afternoon
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s
Comment: In addition to the wind snow showers 

Sörmland
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Stockholm
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Syd Vättern
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Tidan övre delen

När: Klass 1-flöden fortsätter under vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: I översta delarna kan flödena nå klass 2-nivå.

english:
Where: Upper part of River Tidan

When: Class 1 flows continue during week 9.

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: In the upper parts the flows can reach class 2 level 

Sydväst Vänern
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv


When: Class 1 flows that continue during week 9


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground


Comment: The flows are close to class 1-level 

Upplandskusten
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Uppsala
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Värmland
fino a 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: - 

fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till eftermiddagen
Var: Södra och mellersta Värmland
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until the afternoon
Where: Southern and central Värmland
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västmanland
fino a 27.02.2020 09:35 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västra Jönköping
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Lagan övre delen
När: Flödena har kulminerat men fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar: Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.

english:
Where: River Lagan upper part
When: The flows have culminated but continue but will stay at class 1 level to the end of week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.
Comment: Class 2 warning is issued for the lower part. 

Västra Kronoberg
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
När: Fram till i kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until tonight
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

fino a 27.02.2020 12:10 CET
Flood (Giallo)
svenska:
Var: Lagan övre delen


När: Flödena har kulminerat men fortsätter att ligga på klass 1-nivå till och med slutet av vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.


Kommentar: Klass 2 varning finns utfärdad för nedre delen.

english:
Where: River Lagan upper part


When: The flows have culminated but continue but will stay at class 1 level to the end of week 9.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.


Comment: Class 2 warning is issued for the lower part. 

Coasts:
Bay of Bothnia
fino a 27.02.2020 08:35 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 90-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area. Highest in the north
Level: 90-120 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-120 cm above the year's mean water level in this area. 

Central Baltic
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Kategatt
fino a 27.02.2020 12:10 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 15-20 m/s. Söndag eftermiddag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West or southwest 15-20 m/s. Sunday afternoon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

fino a 27.02.2020 08:35 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-95 cm above the year's mean water level in this area. 

North Sea of Bothnia
fino a 27.02.2020 10:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll väst eller nordväst 15-20 m/s. I natt avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight west or northwest 15-20 m/s. Tonight decreasing. 

fino a 27.02.2020 08:35 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 80-100 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Sea of Aaland
fino a 27.02.2020 10:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s, i kväll väst. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-19 m/s, in evening west. Sunday morning decreasing. 

fino a 27.02.2020 08:35 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Från lördag eftermiddag.
Var: Hela området.
Nivå: 75-95 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Saturday afternoon.
Where: The whole area.
Level: 75-95 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Skagerrak
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 17-23 m/s. Söndag eftermiddag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West or southwest 17-23 m/s. Sunday afternoon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

fino a 27.02.2020 08:35 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000, högre i utsatta områden.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000, higher in exposed areas.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-95 cm above the year's mean water level in this area. 

South Sea of Bothnia
fino a 27.02.2020 10:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll omkring väst 15-20 m/s. I natt åter 14-17 m/s, söndag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight around west 15-20 m/s. Tonight 14-17 m/s, Sunday morning decreasing. 

fino a 27.02.2020 08:35 CET
Eventi costieri (Giallo)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 70-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area
Level: 70-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Southern Baltic
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, från kvällen väst och något lägre. Från söndag morgon 14-18 m/s.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, from evening west and slightly lower. From Sunday morning 14-18 m/s. 

The Quark
fino a 27.02.2020 08:35 CET
Eventi costieri (Arancione)
svenska:
När: Under lördag, därefter sjunkande.
Var: Hela området
Nivå: Ca 100-110 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 95-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: During Saturday, then falling.
Where: The whole area
Level: About 100-110 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 95-105 cm above the year's mean water level in this area. 

The Sound
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Around west 14-17 m/s. Sunday morning decreasing. 

Vänern
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m/s. Sunday morning decreasing. 

Waters of Gotland
fino a 27.02.2020 09:05 CET
Vento (Giallo)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Legende:
Cambia la lingua:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA