szűrés típus szerint:  
megjelenítés:  

További információk:
SMHI

Veszélyjelzések: Svédország

Veszélyjelzések - Részletesebb információkhoz válaszd ki az adott térséget.

Blekinge
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Tisdag och närmaste dagar

Typ av vattendrag: Små

Orsak: Helgens regn

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Tuesday and the next few days

Type of watercourse: Small

Cause: This weekends rain

Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Narancs)
svenska:
Var: Säveån
När: Flöden är på klass 2-nivå
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit.
Kommentar: -

english:
Where: Säveån
When: The flows are at class 2-level
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come.
Comment: - 

Halland
- 23.02.2020 12:35 CET
Flood (Narancs)
svenska:
Var: Nissan
När: Fortsatt stigande flöden som förväntas kulminera inom de närmaste dagarna på klass 2-nivå.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort
Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.
Kommentar: Flödena förväntas att ligga nära gränsen till klass 2-nivå

english:
Where: River Nissan
When: Continued rising flows that are expected to culminate within the next few days at class 2-level.
Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse
Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.
Comment: The flows are expected to be close to the boundary of the class 2-level 

Inre Dalsland
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå

Typ av vattendrag: Stort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1-level

Type of watercourse: Great

Cause: Rain

Comment: - 

Kalmar
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Översta delen av Emån

När: KLass 1-flöden som väntas fortsätter under vecka 8

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Regn

Kommentar: Stigande flöden

english:
Where: Upper part of Emån

When: Class 1-flows that are expected to continue during week 8

Type of watercourse: Medium

Cause: Rain

Comment: Rising flows 

Norra Västergötland
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Lidan
När: Tisdag och framåt
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: Lidan
When: Tuesday and onwards
Type of watercourse: Medium
Cause: Rain
Comment: - 

Östra Jönköping
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Översta delen av Emån
När: KLass 1-flöden som väntas fortsätter under vecka 8
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: Stigande flöden

english:
Where: Upper part of Emån
When: Class 1-flows that are expected to continue during week 8
Type of watercourse: Medium
Cause: Rain
Comment: Rising flows 

Östra Kronoberg
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län


När: Tisdag och närmaste dagar


Typ av vattendrag: Små


Orsak: Helgens regn


Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County


When: Tuesday and the next few days


Type of watercourse: Small


Cause: This weekends rain


Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
- 23.02.2020 12:55 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Nedre delen av Nossan
När: Tisdag och några dagar framåt
Typ av vattendrag: Medelstort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: Lower parts of Nossan
When: Tuesday and a few days ahead
Type of watercourse: medium
Cause: Rain
Comment: - 

Skåne
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Tisdag och närmaste dagar
Typ av vattendrag: Små
Orsak: Helgens regn
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Tuesday and the next few days
Type of watercourse: Small
Cause: This weekends rain
Comment: - 

Syd Vättern
- 23.02.2020 12:35 CET
Flood (Narancs)
svenska:
Var: Nissan


När: Fortsatt stigande flöden som förväntas kulminera inom de närmaste dagarna på klass 2-nivå.


Typ av vattendrag: Stort/medelstort


Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.


Kommentar: Flödena förväntas att ligga nära gränsen till klass 2-nivå

english:
Where: River Nissan


When: Continued rising flows that are expected to culminate within the next few days at class 2-level.


Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse


Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.


Comment: The flows are expected to be close to the boundary of the class 2-level 

Sydväst Vänern
- 23.02.2020 12:55 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Nedre delen av Nossan

När: Tisdag och några dagar framåt

Typ av vattendrag: Medelstort

Orsak: Regn

Kommentar: -

english:
Where: Lower parts of Nossan

When: Tuesday and a few days ahead

Type of watercourse: medium

Cause: Rain

Comment: - 

Värmland
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå
Typ av vattendrag: Stort
Orsak: Regn
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1-level
Type of watercourse: Great
Cause: Rain
Comment: - 

Västra Jönköping
- 23.02.2020 12:35 CET
Flood (Narancs)
svenska:
Var: Nissan

När: Fortsatt stigande flöden som förväntas kulminera inom de närmaste dagarna på klass 2-nivå.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort

Orsak: Fulla sjöar i kombination med det regn som kommit ger höga flöden.

Kommentar: Flödena förväntas att ligga nära gränsen till klass 2-nivå

english:
Where: River Nissan

When: Continued rising flows that are expected to culminate within the next few days at class 2-level.

Type of watercourse: Large/mediumsize watercourse

Cause: Full lakes in combination with the rain that has come gives high flows.

Comment: The flows are expected to be close to the boundary of the class 2-level 

Västra Kronoberg
- 23.02.2020 11:35 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län

När: Tisdag och närmaste dagar

Typ av vattendrag: Små

Orsak: Helgens regn

Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County

When: Tuesday and the next few days

Type of watercourse: Small

Cause: This weekends rain

Comment: - 

Coasts:
Bay of Bothnia
- 23.02.2020 08:15 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Till tisdag kväll
Var: Högst nivåer i norra delen
Nivå: 90-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Tuesday evening
Where: Highest levels in the north
Level: 90-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-100 cm above this year's mean sea level for this area. 

Central Baltic
- 23.02.2020 10:50 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst tidvis 14 m/s, i natt avtagande.

english:
Comment: Southwest temporarily 14 m / s, overnight decreasing. 

Kategatt
- 23.02.2020 04:45 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s, i kväll avtagande.

english:
Comment: Southwest 15 m/s, evening decrease. 

North Sea of Bothnia
- 22.02.2020 16:40 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Till tisdag eftermiddag
Var: Hela området
Nivå: 70-80 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 70-80 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Tuesday afternoon
Where: The whole area
Level: 70-80 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 70-80 cm above this year's mean sea level for this area 

Northern Baltic
- 23.02.2020 08:55 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst tidvis 14 m/s. I natt avtagande.

english:
Comment: Southwest temporarily 14 m/s. Tonight decreasing. 

Skagerrak
- 23.02.2020 08:55 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst 15 m/s. I kväll avtagande.

english:
Comment: Southwest 15 m / s. Tonight decreasing. 

South Sea of Bothnia
- 23.02.2020 08:15 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Till tisdag kväll
Var: Främst i norra delen
Nivå: Ca 70 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Tuesday evening
Where: Mainly in the north
Level: About 70 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 65 cm above this year’s mean sea level for this area. 

Southern Baltic
- 23.02.2020 08:55 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 14-17 m/s. I natt avtagande. Under onsdagen tidvis 15 m/s.

english:
Comment: West or southwest 14-17 m/s. Overnight decreasing. During Wednesday temporarily 15 m/s. 

The Quark
- 23.02.2020 08:15 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Till tisdag kväll
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Tuesday evening
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-85 cm above this year's mean sea level for this area. 

Waters of Gotland
- 23.02.2020 10:50 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst tidvis 14 m/s, i natt avtagande.

english:
Comment: Southwest temporarily 14 m / s, overnight decreasing. 

Jelmagyarázat:
Váltás más nyelvre:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA