szűrés típus szerint:  
megjelenítés:  

További információk:
SMHI

Veszélyjelzések: Svédország

Veszélyjelzések - Részletesebb információkhoz válaszd ki az adott térséget.

Blekinge
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Nättrabyån
När: Flödena ligger vid eller nära klass 1-nivå och väntas ligga kvar över varningsnivån under vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Nättrabyån
When: The flows are at or near class 1 level and are expected to remain above the warning level during week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

Bohuskusten+Göteborg
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv
När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv
When: Class 1 flows that continue during week 9
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: The flows are close to class 1-level 

- 26.02.2020 12:20 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Dalarna
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Området söder och öster om Siljan
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The area south and east of Siljan
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Gävleborgs inland
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: It is uncertain how far north in the area is expected to be very hard wind gusts. 

Gävleborgs kustland
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: Det är osäkert hur långt norrut över området det väntas mycket hårda vindbyar.

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: It is uncertain how far north in the area is expected to be very hard wind gusts. 

Gotland
- 26.02.2020 12:20 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Halland
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Rolfsån nedre delarna
När: Flöden ligger på klass 1-nivå till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Rolfsån lower parts
When: The flows are at class 1 level through week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

- 26.02.2020 12:20 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Inre Dalsland
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: - 

- 26.02.2020 10:55 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Kalmar
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Översta delen av Emån med biflöden

När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: The upper part of the River Emån with tributaries

When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: I eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-23 m/s
Kommentar: -

english:
When: This afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-23 m/s
Comment: - 

Norra Lapplandsfjällen
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under söndagen
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s, blåsigast från eftermiddagen. På de högsta topparna lokalt 25 m/s.
Kommentar: Utöver vinden snöfall eller snöbyar

english:
When: On Sunday
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s, most windy from the afternoon. At the highest mountains locally 25 m/s.
Comment: In addition to the wind snowfall or snow showers 

Norra Västergötland
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Until and including week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days
Comment: - 

- 27.02.2020 05:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Lördag förmiddag till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-24 m / s
Comment: 

Öland
- 26.02.2020 12:20 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Örebro
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Fram till sena eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Until late afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: 

Östergötland
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: During the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Österlen
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Skräbeån/Holjeån samt biflöden Vilshultsån, Grytån
När: Flödena ligger vid klass 1-nivå och väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar:

english:
Where: River Skräbeån/Holjeån and tributaries Vilshultsån, Grytån
When: The flows are at Class 1 level and are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: 

- 26.02.2020 12:20 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Östra Jönköping
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Översta delen av Emån med biflöden
När: Klass 1-flöden som väntas fortsätta stiga till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: Flödena kan lokalt nå klass 2-nivå i de översta delarna

english:
Where: The upper part of the River Emån with tributaries
When: Class 1 flows are expected to continue rising through Week 9
Type of watercourse: Medium watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: The flows can reach the local level 2 in the upper parts locally 

- 27.02.2020 05:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: Saturday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-24 m / s
Comment: 

Östra Kronoberg
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Narancs)
svenska:
Var: Helge å

När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: -

english:
Where: River Helge å

When: The flows have risen to Class 2 level and will continue to rise until week 9

Type of watercourse: Large/medium sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: - 

- 27.02.2020 05:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-23 m/s
Kommentar:

english:
When: Saturday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-23 m / s
Comment: 

Roslagskusten
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Sjuhärad+Göta älv
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv

När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv

When: Class 1 flows that continue during week 9

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground

Comment: The flows are close to class 1-level 

- 26.02.2020 10:55 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar: Avtagande lördag kväll

english:
When: From Saturday morning to Saturday evening
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: Decreasing Saturday evening 

Skåne
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Narancs)
svenska:
Var: Helge å


När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9


Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: -

english:
Where: River Helge å


When: The flows have risen to Class 2 level and will continue to rise until week 9


Type of watercourse: Large/medium sized watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: - 

- 26.02.2020 12:20 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Södra Lapplandsfjällen
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från söndag eftermiddag
Var: På kalfjället och i utsatta dalgångar
Intensitet: Väst 15-20 m/s
Kommentar: Utöver vinden snöbyar

english:
When: From Sunday afternoon
Where: On the bare mountain and in exposed valleys
Intensity: West 15-20 m/s
Comment: In addition to the wind snow showers 

Sörmland
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Stockholm
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Syd Vättern
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs länNär: Till och med vecka 9Typ av vattendrag: Diken och små bäckarOrsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarnaKommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg CountyWhen: Until and including week 9Type of watercourse: Ditches and small streamsCause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few daysComment: - 

- 27.02.2020 05:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-23 m/s
Kommentar: Avtagande lördag kväll

english:
When: Saturday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-23 m / s
Comment: Decreasing Saturday night 

Sydväst Vänern
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Göta älv och Kungälv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Flödena ligger på gränsen till klass 1-nivå

english:
Where: Rivers Göta älv and Kungälv


When: Class 1 flows that continue during week 9


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground


Comment: The flows are close to class 1-level 

- 26.02.2020 12:20 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag morgon till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Upplandskusten
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Uppsala
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under eftermiddagen och tidiga kvällen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon and early evening
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Värmland
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger på klass 1-nivå och kommer fortsätta stiga till och med vecka 9.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag
Orsak: långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are at class 1 level and will continue to rise through week 9.
Type of watercourse: Large watercourse
Cause: prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground
Comment: - 

- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Fram till eftermiddagen
Var: Södra och mellersta Värmland
Intensitet: Sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: Until the afternoon
Where: Southern and central Värmland
Intensity: Southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västmanland
- 27.02.2020 09:35 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Under eftermiddagen
Var: Hela området
Intensitet: Västliga eller sydvästliga vindbyar 21-24 m/s
Kommentar: -

english:
When: In the afternoon
Where: The whole area
Intensity: Westerly or southwesterly wind gusts 21-24 m/s
Comment: - 

Västra Jönköping
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Sárga)
svenska:
Var: I delar av Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län och Kronobergs län
När: Till och med vecka 9
Typ av vattendrag: Diken och små bäckar
Orsak: Senaste tidens nederbörd och förväntade nederbörd under närmaste dagarna
Kommentar: -

english:
Where: In parts of Västra Götaland County, Jönköping County, Halland County and Kronoberg County
When: Until and including week 9
Type of watercourse: Ditches and small streams
Cause: Recent rainfall and expected rainfall over the next few days
Comment: - 

- 27.02.2020 05:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Lördag eftermiddag
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-23 m/s
Kommentar: Avtagande lördag kväll

english:
When: Saturday afternoon
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts at 21-23 m / s
Comment: Decreasing Saturday night 

Västra Kronoberg
- 27.02.2020 11:05 CET
Flood (Narancs)
svenska:
Var: Helge å
När: Flödena har stigit till klass 2-nivå och kommer att fortsätta stiga fram till vecka 9
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken
Kommentar: -

english:
Where: River Helge å
When: The flows have risen to Class 2 level and will continue to rise until week 9
Type of watercourse: Large/medium sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground
Comment: - 

- 26.02.2020 10:55 CET
Szél (Sárga)
svenska:
När: Från lördag förmiddag till lördag kväll
Var: Hela området
Intensitet: Sydvästliga vindbyar på 21-24 m/s
Kommentar:

english:
When: From Saturday late morning
Where: The whole area
Intensity: Southwest wind gusts, 21-24 m/s
Comment: 

Coasts:
Bay of Bothnia
- 27.02.2020 08:35 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området. Högst i norr
Nivå: 90-120 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-120 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area. Highest in the north
Level: 90-120 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-120 cm above the year's mean water level in this area. 

- 26.02.2020 18:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. Lördag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Saturday late morning decreasing. 

Central Baltic
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Kategatt
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 15-20 m/s. Söndag eftermiddag 14-17 m/s.

english:
Comment: West or southwest 15-20 m/s. Sunday afternoon 14-17 m/s. 

- 27.02.2020 08:35 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH 2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 75-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH 2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 75-95 cm above the year's mean water level in this area. 

North Sea of Bothnia
- 27.02.2020 10:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll väst eller nordväst 15-20 m/s. I natt avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight west or northwest 15-20 m/s. Tonight decreasing. 

- 27.02.2020 08:35 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 80-100 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 80-100 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area
Level: 80-100 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 80-100 cm above the year's mean water level in this area. 

Northern Baltic
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Sea of Aaland
- 27.02.2020 10:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-19 m/s, i kväll väst. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-19 m/s, in evening west. Sunday morning decreasing. 

- 27.02.2020 08:35 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Från lördag eftermiddag.
Var: Hela området.
Nivå: 75-95 cm i RH 2000.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: From Saturday afternoon.
Where: The whole area.
Level: 75-95 cm in RH 2000.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Skagerrak
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Väst eller sydväst 17-23 m/s. Söndag eftermiddag 14-17 m/s, avtagande på kvällen.

english:
Comment: West or southwest 17-23 m/s. Sunday afternoon 14-17 m/s, decreasing in the evening. 

- 27.02.2020 08:35 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Fram till söndag i samband med tidvattentopparna.
Var: Hela området
Nivå: 80-90 cm i RH 2000, högre i utsatta områden.
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 85-95 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday in connection with the tidal peaks.
Where: The whole area
Level: 80-90 cm in RH 2000, higher in exposed areas.
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 85-95 cm above the year's mean water level in this area. 

South Sea of Bothnia
- 27.02.2020 10:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Syd eller sydväst 14-17 m/s. I kväll omkring väst 15-20 m/s. I natt åter 14-17 m/s, söndag förmiddag avtagande.

english:
Comment: South or southwest 14-17 m/s. Tonight around west 15-20 m/s. Tonight 14-17 m/s, Sunday morning decreasing. 

- 27.02.2020 08:35 CET
Tengerparti jelenségek (Sárga)
svenska:
När: Fram till söndag
Var: Hela området
Nivå: 70-90 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 65-85 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until Sunday
Where: The whole area
Level: 70-90 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to approximately 65-85 cm above the year's mean water level in this area. 

Southern Baltic
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, från kvällen väst och något lägre. Från söndag morgon 14-18 m/s.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, from evening west and slightly lower. From Sunday morning 14-18 m/s. 

The Quark
- 27.02.2020 08:35 CET
Tengerparti jelenségek (Narancs)
svenska:
När: Under lördag, därefter sjunkande.
Var: Hela området
Nivå: Ca 100-110 cm i RH2000
Kommentar: Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 95-105 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: During Saturday, then falling.
Where: The whole area
Level: About 100-110 cm in RH2000
Comment: The stated level in RH 2000 corresponds to about 95-105 cm above the year's mean water level in this area. 

- 27.02.2020 02:20 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-17 m/s. Lördag förmiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-17 m/s. Saturday late morning decreasing. 

The Sound
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Omkring väst 14-17 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Around west 14-17 m/s. Sunday morning decreasing. 

Vänern
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst 14-18 m/s. Söndag morgon avtagande.

english:
Comment: Southwest 14-18 m/s. Sunday morning decreasing. 

Waters of Gotland
- 27.02.2020 09:05 CET
Szél (Sárga)
svenska:
Kommentar: Sydväst 16-22 m/s, i kväll omkring väst. Från natten 14-18 m/s. Söndag eftermiddag avtagande.

english:
Comment: Southwest 16-22 m/s, in evening around west. From night 14-18 m/s. Sunday afternoon decreasing. 

Jelmagyarázat:
Váltás más nyelvre:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA