» Europa » Suedia:
 
tipuri de alerte:  
Afişează:  

* În Suedia, simbolul pentru ploaie se referă la ploi puternice şi/sau inundaţii/nivel ridicat al apei din lacuri.

informaţii suplimentare:
SMHI

Atenţionări meteo: Suedia

Rapoarte de alertă - Informaţii detaliate despre avertizări se pot găsi în rapoartele de alertă emise pentru fiecare arie. Selectează aria relevantă.

Blekinge
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Ronnebyån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är fortsatt stigande.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: Flödena kan vara nära gränsen till klass 3-nivå i slutet av vecka 9.

english:
Where: River Ronnebyån
When: The flows are at class 2-level and are still rising.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: The flows may be close to the boundary of the class 3-level at the end of week 9. 

Bohuskusten+Göteborg
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn
När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn
When: The flows have stabilized but remain at class 2-level.
Type of watercourse: Medium-sized watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Halland
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Nissan
När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.
Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Nissan
When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.
Type of watercourse: Large/medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Inre Dalsland
Până la 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors

När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors

When: The flows are still at class 1-level.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Kalmar
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är nära kulmen.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån

When: The flows are at class 2-level and are close to the peak.

Type of watercourse: Medium watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Norra Västergötland
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Tidan övre delen
När: Flödena är sjunkande och väntas ligga på klass 1-nivå resten av vecka 9.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: I översta delarna kan flödena ligga över klass 2-nivå.

english:
Where: Upper part of River Tidan
When: The flows are falling and are expected to be at class 1-level for the rest of week 9.
Type of watercourse: Medium size watercourse
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: In the upper parts, the flows can be above the class 2-level. 

Österlen
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge
När: Flödena är nära kulmen.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge
When: The flows are near the peak.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.
Comment: - 

Östra Jönköping
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Översta delen av Emån samt Solgenån
När: Flödena ligger på klass 2-nivå och är nära kulmen.
Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: The upper part of river Emån as well as river Solgenån
When: The flows are at class 2-level and are close to the peak.
Type of watercourse: Medium watercourse
Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Östra Kronoberg
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån


När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken


Kommentar: Mellan Ljungby och Traryd ligger flödena nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån


When: The flows are at class 2-level and are expected to culminate during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse


Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground


Comment: The flows between Ljungby and Traryd are close to class 3-level. 

Sjuhärad+Göta älv
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Säveån nedströms Mjörn

När: Flödena har stabiliserats men ligger kvar på klass 2-nivå.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Säveån downstream of lake Mjörn

When: The flows have stabilized but remain at class 2-level.

Type of watercourse: Medium-sized watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Skåne
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Helge å nedströms Knislinge

När: Flödena är nära kulmen.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: Helge to downstream Knislinge

When: The flows are near the peak.

Type of watercourse: Large watercourse.

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and plenty of water in the ground.

Comment: - 

Syd Vättern
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Tidan övre delen

När: Flödena är sjunkande och väntas ligga på klass 1-nivå resten av vecka 9.

Typ av vattendrag: Medelstort vattendrag.

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: I översta delarna kan flödena ligga över klass 2-nivå.

english:
Where: Upper part of River Tidan

When: The flows are falling and are expected to be at class 1-level for the rest of week 9.

Type of watercourse: Medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.

Comment: In the upper parts, the flows can be above the class 2-level. 

Sydväst Vänern
Până la 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Göta älv


När: Klass 1-flöden som fortsätter under vecka 9.


Typ av vattendrag: Stort vattendrag.


Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.


Kommentar: -

english:
Where: River Göta älv


When: Class 1 flows that continue during week 9.


Type of watercourse: Large watercourse.


Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.


Comment: - 

Värmland
Până la 02.03.2020 11:55 CET
Flood (Galben)
svenska:
Var: Upperudsälven nedströms Lennartsfors
När: Flödena ligger fortsatt på klass 1-nivå.
Typ av vattendrag: Stort vattendrag.
Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.
Kommentar: -

english:
Where: River Upperudsälven downstream of Lennartsfors
When: The flows are still at class 1-level.
Type of watercourse: Large watercourse.
Cause: Prolonged rainfall in combination with full lakes and saturated ground.
Comment: - 

Västra Jönköping
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Nissan

När: Flödena är sjunkande men ligger kvar på klass 2-nivå några dagar till.

Typ av vattendrag: Stort/medelstort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Kommentar: -

english:
Where: River Nissan

When: The flows are declining but remain at the class 2-level for a few more days.

Type of watercourse: Large/medium size watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground.

Comment: - 

Västra Kronoberg
Până la 03.03.2020 13:15 CET
Flood (Oranj/Portocaliu)
svenska:
Var: Lagan samt biflödet Skålån

När: Flödena ligger på klass 2-nivå och väntas kulminera under vecka 9.

Typ av vattendrag: Stort vattendrag

Orsak: Långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken

Kommentar: Mellan Ljungby och Traryd ligger flödena nära klass 3-nivå.

english:
Where: River Lagan and the tributarie Skålån

When: The flows are at class 2-level and are expected to culminate during week 9.

Type of watercourse: Large watercourse

Cause: Prolonged rainfall combined with full lakes and saturated ground

Comment: The flows between Ljungby and Traryd are close to class 3-level. 

Coasts:
Central Baltic
Până la 03.03.2020 19:35 CET
Evenimente costiere (Galben)
svenska:
När: Tillsvidare
Var: Hela området, utom Gotland
Nivå: 75-85 cm i RH 2000
Kommentar: Vattenståndet är högst kring den norra delen av Öland. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice
Where: The whole area, except Gotland
Level: 75-85 cm in RH 2000
Comment: Sea level is highest around the northern part of Öland. The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean sea level in this area. 

Waters of Gotland
Până la 03.03.2020 19:35 CET
Evenimente costiere (Galben)
svenska:
När: Tillsvidare

Var: Hela området, utom Gotland

Nivå: 75-85 cm i RH 2000

Kommentar: Vattenståndet är högst kring den norra delen av Öland. Angiven nivå i RH 2000 motsvarar ca 60-75 cm över årets medelvattenstånd i detta område.

english:
When: Until further notice

Where: The whole area, except Gotland

Level: 75-85 cm in RH 2000

Comment: Sea level is highest around the northern part of Öland. The stated level in RH 2000 corresponds to about 60-75 cm above the year's mean sea level in this area. 

Titlu:
Modificare limbă:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA