INDLEDNING

EUMETNET er et netværk af europæiske nationale meteorologiske institutter.

EUMETNET danner en ramme for at organisere co-operative programmer mellem medlemmerne inden for de forskellige områder af meteorologiske basisaktiviteter som for eksempel databehandling, grundlæggende prognoseprodukter, forskning og udvikling, uddannelse. Gennem EUMETNET programmer er det medlemmernes hensigt at udvikle deres fælles kapacitet til at gavne miljøstyringen og klimamonitoreringen og til at give de europæiske brugere den bedst tilgængelige kvalitet af meteorologisk information. De vil anvende EUMETNET til at gøre styringen af deres fælles ressourcer mere effektiv.


Betingelser for brugen af Meteoalarm websiden (et EUMETNET initiativ)

Generelle bemærkninger:

Meteoalarm websiden givet offentligheden et grafisk informationssystem, der viser potentielle meteorologiske farer og opmærksomhedsområder i det europæiske geografiske område. Det udgør et fælles initiativ fra medlemmerne af EUMETNET (se: www.eumetnet.eu), det europæiske meteorologiske netværk af nationale meteorologiske institutter og er ledet af ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Det østrigske nationale meteorologiske institut) på vegne af de deltagende land kaldet Meteoalarm partnerne.

Hverken ZAMG, de øvrige nationale meteorologiske institutter i EUMETNET sammenslutningen eller nogen anden leverandør af data og indhold kan gøres ansvarlige for fejl eller forsinkelser i indholdet i Meteoalarm websiden, eller for nogen handling foretaget på baggrund heraf.

Brug af websiden

Adgang til og brug af Meteoalarm websidens indhold udgør Deres accept af nærværende betingelser for anvendelse, som træder øjeblikkeligt i kraft ved deres første brug af sitet.

Meteoalarm partnerne forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser til enhver tid ved at gøre ændringerne tilgængelige on-line. De er ansvarlige for, med jævne mellemrum, at gennemse informationen som er tilgængelig on-line med henblik på at blive opmærksom på sådanne ændringer. Deres fortsatte brug af dette site efter ændringerne er sket, vil blive anset som Deres accept af ændringerne.

Meteoalarm partnerne har, i videst muligt omfang, sikret at al information og data, der er gjort tilgængelig via websitet er korrekt på det tidspunkt, det blev udsendt. Information og data på Meteoalarm websitet kan når som helst opdateres og ændres.

I intet tilfælde kan Meteoalarm partnerne holdes ansvarlige overfor Dem eller tredjepart for nogen direkte eller indirekte, tilfældig eller afledt, speciel eller eksemplarisk skade eller tab, der følger af brug eller misbrug af data.


Ophavsret

Logoerne vist på dette site er registrerede varemærker.

Materiale, der optræder på denne side tilhører partnerne bag Meteoalarm og materialet er beskyttet af copyrights.
Ejerskab og indholdsmæssige rettigheder til alle operationelle og opdaterede informationer, både de opmærksomheds skabende og advarsler, som er leveret til Meteoalarm, forbliver hos de partnere, der oprindelig har leveret informationen. Informationer fra denne hjemmeside må frit bruges af almenheden.

Før brug af information fra denne server skal der især lægges mærke til dato og tid, for de data og produkter, der bliver fremvist.

I tilfælde, hvor denne information er videreformidlet: Disse informationerne må ikke ændres i indhold og kilden skal altid angives som EUMETNET- MeteoAlarm - hvis det kun er informationer fra et enkelt land, angives det meteorologiske institut, der leverer (til brug for internettet angives i alle situationer linket: www.meteoalarm.eu). Udgivelsestidspunktet på www.meteoalarm.eu skal angives. Visning af information skal altid være i realtid og tidsforskellem mellem udgivelsen på Meteoalarms webside og den webside, hvor informationen vises, skal i gennemsnit være under 5 min. Tidsforskellen må aldrig overstige 10 minutter.

Alle der anvender Meteoalarms data på deres hjemmeside skal beholde den originale tidsangivelse og bruge følgende tekst:
"Tidsforskel mellem denne hjemmeside og www.meteoalarm.eu er mulig, for at få alarmer, udgivet af de deltagende landes meteorologiske Institutter, uden forsinkelse brug venligst www.meteoalarm.eu direkte"

Tredjepart, der producerer materiale omfattet af copyright og som i hovedsagen består af materiale fra dette website, skal forsyne sådant materiale med oplysning om kilden til det anvendte materiale og meddele at materiale ikke er beskyttet af copyright. Yderligere information ca indhentes fra følgende adresse: meteoalarm( a )zamg.ac.at

Links

Meteoalarm websitet indeholder links til internet sites (“tredje parts sider”) styret af andre Nationale Meteorologiske Institutter. Disse links er gjort tilgængelige alene for at gøre det let for brugerne at anvende siderne og må ikke opfattes som en godkendelse fra Meteoalarm partnerne af indholdet på de pågældende sider. Meteoalarm partnerne er ikke ansvarlige for indholdet på tredje parts sites og tager ikke stilling til indhold eller nøjagtigheden af sådanne tredje parts sider.


Hvilken information presenteres ?

Opmærksomhedssystemet består af geografiske kort og et standard sæt opmærksomhedssituationer, valgt på basis af en næsten ensartet praksis i de fleste deltagende lande, alle statusfarver (opmærksomhedsniveauer) i de deltagende lande og deres nationale regioner. Det bruger farvekoder til at vise hvor alvorlige de forventede begivenheder vil være, således at:

Hvid: Manglende, utilstrækkelige, forældende eller mistænkelige data.

Grøn: Ingen særlig opmærksomhed påkrævet.

Gul: Vejret er potentielt farligt. De forudsagte vejrfænomener er ikke usædvanlige, men vær opmærksom hvis De skal deltage i aktiviteter udsat for risici på grund af meteorologiske forhold. Hold Dem informeret om de forventede meteorologiske forhold og tag ingen unødig risiko.

Orange: Vejret er farligt. Usædvanlige meteorologiske fænomener er forudsagt. Skader og tilskadekomne vil sandsynligvis forekomme. Vær meget opmærksom og hold Dem jævnligt orienteret om de meteorologiske forhold i detaljer. Vær opmærksom på at risiko kan være uundgåelig. Følg alle anvisninger givet af myndighederne.

Rød: Vejret er meget farligt. Ekstraordinært intense meteorologiske forhold forventes. Større skader og ulykker er sandsynlige, i mange tilfælde med fare for liv og ejendom over større områder. Hold Dem ofte orienteret om de meteorologiske forhold og risici i detaljer. Følg altid myndighedernes anvisninger og vær forberedt på ekstraordinære foranstaltninger.

Pictogrammer vil blive vist sammen med de geografiske kort for at indikere hvilke vejrfænomener, der er tale om.
På regionalt niveau gives yderligere information om intensiteten og tiden.
I tilslutning til denne grafiske information vises et billede relateret til hver situation og det kritiske opmærksomhedsniveau vises i baggrunden. Disse billeder er tænkt som en yderligere beskrivelse af den pågældende situation med henblik på at gøre befolkningen mere opmærksom på den.
Hvis opmærksomhedsinformation fra et deltagende land i systemet er forældet mistænkelig eller mangler vil det pågældende område være farvet hvidt.
Lande, der ikke deltager i Meteoalarm systemet vil være farvet grå på Europakortet.

Den engleske version af "Betingelser for anvendelse" (Terms and Conditions) er bindende ved brug af denne webside.
Vælg sprog:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA