PREAMBUŁA

EUMETNET jest organizacją zrzeszającą Sieć Europejskich Narodowych Służb Meteorologicznych.

EUMETNET stworzył podstawy prawne współpracy w celu realizacji przez jego członków wspólnych programów w różnych dziedzinach podstawowej działalności meteorologicznej, jak systemy obserwacyjne, przetwarzanie danych, podstawowe produkty prognostyczne, badania i rozwój oraz szkolenie. Członkowie tej organizacji poprzez realizację programów w ramach EUMETNET zamierzają wspólnie rozwijać możliwości w zakresie zarządzania środowiskiem i monitoringu klimatu oraz dostarczać wszystkim europejskim użytkownikom informacje meteorologiczne najwyższej jakości. Ponadto wykorzystają swój udział w programie do bardziej skutecznego zarządzania wspólnymi zasobami.


Warunki korzystania ze strony internetowej Meteoalarm (inicjatywa EUMETNET)

Uwagi ogólne:
Strona internetowa Meteoalarm dostarcza społeczeństwu, poprzez graficzny system prezentacji, informacje o przewidywanych groźnych zjawiskach meteorologicznych oraz wydanych ostrzeżeniach dla obszaru Europy. Strona stanowi wspólną inicjatywę członków EUMETNET (patrz www.eumetnet.eu) czyli Europejską Organizację Sieci Narodowych Służb Meteorologicznych, zarządzaną przez ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Austriacka Służba Meteorologiczna) w imieniu pozostałych, uczestniczących służb meteorologicznych, zwanych partnerami systemu Meteoalarm.
ZAMG, ani inna Narodowa Służba Meteorologiczna należąca do EUMETNET czy też inny dostawca danych czy zawartości strony nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy czy opóźnienia na stronie Meteoalarm lub za jakiekolwiek działania z nią związane.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej
Dostęp do strony Meteoalarm oraz korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszych warunków już po pierwszym wejściu na stronę.

Partnerzy systemu Meteoalarm mają prawo zmienić niniejsze warunki w każdym czasie przesyłając zmiany drogą elektroniczną. Użytkownik strony jest odpowiedzialny za regularne przeglądanie informacji wysłanych online, aby uzyskać aktualną informację o takich zmianach. Regularne korzystanie z niniejszej strony po uzyskaniu powyższej informacji będzie uważane za akceptację przez użytkownika takich zmian.

Partnerzy systemu Meteoalarm dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie informacje i dane prezentowane na stronie są aktualne w czasie ich ukazywania się. Informacje i dane na stronie Meteoalaram podlegają stałej aktualizacji i zmianom.

W żadnym przypadku partnerzy Meteoalarmu nie będą ponosić odpowiedzialności wobec żadnej ze stron za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, jednorazowe, regularne, szczególne lub inne szkody będące przyczyną do roszczeń odszkodowawczych, czy też utratę korzyści spowodowaną korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z tych danych.

Prawo własności intelektualnej

Znaki logo znajdujące się na tej stronie stanowią zarejestrowane znaki towarowe.

Prawo własności oraz prawo własności intelektualnej do wszystkich operacyjnych informacji dot. ostrzeżeń wraz z ich aktualizacjami przekazywanymi do systemu Meteoalarm należą do partnerów systemu Meteoalarm, którzy dostarczyli te informacje.

Materiał na tej stronie stanowi wspólną własność partnerów Meteoalarmu i podlega ochronie praw autorskich.
Prawo własności i prawa własności intelektualnej wszystkich informacji operacyjnych i aktualnych ostrzeżeń przekazywanych do systemu Meteoalarm należą do partnerów Meteoalarmu, którzy dostarczyli informacje. Informacje na tej stronie internetowej są bezpłatne i ogólnie dostępne.

Przed wykorzystaniem informacji uzyskanych z tego serwera należy zwrócić szczególną uwagę na datę i godzinę pojawienia sie na nim danych i produktów.

W przypadku powtórnego wykorzystania informacji nie będzie zmieniona ich treść. Zawsze należy podać EUMETNET jako źródło informacji (dla użytkowników internetowych w postaci linku www.meteoalarm.eu.) Należy wziąć pod uwagę godzinę wydania. Strony trzecie tworzace materiał podlegający ochronie praw autorskich, w którym przeważają informacje pobrane z niniejszej strony internetowej muszą podać źródło pochodzenia pobranego materiału oraz zamieścić oświadczenie, że nie podlega on ochronie praw autorskich. Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: meteoalarm( a )zamg.ac.at.


Linki
Strona Meteoalarm zawiera linki do stron internetowych (“strony internetowe stron trzecich”) administrowane przez inne narodowe służby meteorologiczne. Linki na stronie podane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie należy ich traktować jako poparcia udzielonego przez partnerów systemu Meteoalarm dla zawartości tych stron internetowych. Partnerzy systemu Meteoalarm nie ponoszą odpowiedzialności za treść podłączonych stron internetowych i nie są odpowiedzialni za ich zawartość lub dokładność materiałów tam zamieszczonych.

Jakie informacje będą podane na stronie?
System ostrzeżeń będzie zawierał mapy geograficzne oraz standardową listę zagrożeń meteorologicznych, wybranych przez większość krajów uczestniczących w programie na podstawie stosowanej praktyki. Wszystkie kolory określające stopień zagrożenia stosowane są w krajach członkowskich oraz w ich regionach. Zastosowany w celu zobrazowania natężenia przewidywanych zjawisk kod kolorów składa się z następujących barw:

Biały:
brak danych, dane niepełne, nieaktualne lub niewiarygodne.

Zielony:
oznacza normalny stan meteorologiczny, ostrzeżenia nie są wydawane.

Żółty:
Przewidywane jest wystąpienie groźnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Pomarańczowy:
Przewidywane jest wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Groźne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Należy być świadomym zagrożeń, które mogą okazać się nieuniknione i stosować się do wszelkich komunikatów wydanych przez władze.

Czerwony:
Przewidywane jest wystąpienie bardzo groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Do map geograficznych będą dodane piktogramy wskazujące, jakie zjawisko(a) meteorologiczne powoduje(ą) zagrożenie.
Na mapach regionów poszczególnych krajów prezentowane są dodatkowe informacje nt. intensywności i czasu trwania zjawiska.
Poza graficzną prezentacją rodzaju zjawiska i stopnia zagrożenia przedstawione będzie w tle zdjęcie odnoszące się do każdej sytuacji. Zdjęcia mają na celu określenie potencjalnego zagrożenia odnoszącego się do konkretnej sytuacji oraz uświadomienia społeczeństwu skali zgrożenia.
Jeśli ostrzeżenie z kraju uczestniczącego w programie w bazie danych będzie nieaktualne, niewiarygodne lub stwierdzony zostanie brak informacji, to kraj i region będą zaznaczone kolorem białym.
  • Kraje nie uczestniczące w systemie Meteoalarm będą na mapie Europy oznaczone kolorem szarym.
Obowiązująca jest angielska wersja warunków dotyczących korzystania z niniejszej strony.
Zmień język:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA